Pranešėjų apsauga
Pranešėjų apsauga

PRANEŠIMŲ TEIKIMAS PAGAL LR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ

Informaciją apie pažeidimą AKROPOLIS GROUP, UAB (toliau – Bendrovė) pagal LR Pranešėjų apsaugos įstatymą gali pateikti fizinis asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo, sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat gali teikti savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis Bendrovės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu pagal LR Pranešėjų apsaugos įstatymą.

Pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką detaliau reglamentuoja:

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl (sąrašas pavyzdinis):

  1. Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  2. Pavojaus aplinkai;
  3. Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  4. Neteisėtos veiklos finansavimo;
  5. Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  6. Neteisėtu būdu įgyto turto;
  7. Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  8. Kitų pažeidimų, pažeidžiančių viešąjį interesą.

Siekdama įgyvendinti LR Pranešėjų apsaugos įstatymą, Bendrovė sukūrė specialų pranešimų pateikimo vidinį kanalą, t. y. pranešimus galima pateikti el. paštu [email protected] arba kitais Tvarkoje nurodytais ir Jums priimtinais būdais, užpildant Tvarkoje nurodytą formą. Bendrovės Teisės padalinys administruoja pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją bei atlieka jos vertinimą užtikrindamas asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Darbo laikas

MAXIMA XXX
I-VII 08:00 - 22:00
Eurovaistinė
I-VII 08:00 - 22:00
Parduotuvės
I-VII 10:00 - 21:00